Precious Kids

Precious Kids adalah pelayanan anak ( PELNAP ) yang ada di GPdI Mahanaim Tegal.

Ibadah diakan secara :                                                                                   1. Onsite : diadakan setiap jam Ibadah Raya berlangsung, baik Ibadah Raya 1,2 dan 3.                                                                                   2. Online : Video streaming ibadah dapat diakses mulai pukul 07.00 WIB di Youtube GPdI Mahanaim Tegal.

Tuhan Yesus Memberkati